Tasaraita sheet 160x270 cm off white, navy

off white, navy