Tasaraita sheet 270x270 cm off white, navy

off white, navy