Kaisa Lukki bag off white, black

off white, black