Kaksi Raitaa mini towel 30x30cm grey, white

grey, white