Lakla Pieni Tiffanylle top green, off-white

green, off-white