Lintukoto cotton fabric white, black, yellow

white, black, yellow