Loistava Kiskoraita shirt blue, dark blue

blue, dark blue