Pirput Parput mini manual umbrella black, white

black, white