Salla Lokki ankle socks yellow, white

yellow, white