Spaljé tray 15x32 cm white, dark grey

white, dark grey