Taisa Pikkuinen Lokki scarf yellow, white

yellow, white