Tasaraita pillow case 50x60cm white, grey

white, grey