Tasaraita pillow case 80x80cm white, grey

white, grey