Tasaraita plywood tray 15x32cm black, white

black, white