TERMS OF THE COMPETITION

Katso säännöt suomeksi rullaamalla alas

Check also the Competitions and prize draws privacy statement.

Marimekko organizes a global Prize Draw Campaign on Instagram (“Campaign”) from Thursday December 22nd 2022 3:00 pm till Wednesday December 28th 2022 10:00 am, EET (“Campaign Period”). During the Campaign one (1) Prize Draw will be organized on Thursday 29th December 2022. One (1) prize winner from the Prize Draw will be awarded with one (1) Urna vase, one (1) Unikko pillowcase, one (1) Unikko duvet cover, two (2) Tiiliskivi mugs and one (1) Keira bag. ​However, Marimekko reserves the right to change the prize or any part of the prize (to an alternative prize or part of the prize of equal or greater value) for any reason in its sole discretion including without limitation due to circumstances beyond its control or if any part of the prize becomes unavailable.

OFFICIAL RULES OF THE CAMPAIGN
These Official Rules govern the Campaign. By entering the Campaign, the entrant agrees to be bound by these Official Rules.

1. Organizer of the Campaign
The Campaign is organized by Marimekko Corporation, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Finland (“Marimekko”), tel. +358 9 758 71.

2. Campaign period
The entrants can participate in the Campaign during Campaign Period which starts Thursday December 22nd 2022 3:00 pm till Wednesday November 28th 2022 10:00 am, EET. Any entries received before or after the Campaign Period will not be accepted.

3. Who can participate
Entrants must be 18 years of age or older at the time of entry into the Campaign. Employees of Marimekko or its affiliates or partners or agents and members of their immediate families are not eligible to participate. Marimekko reserves the right to verify the eligibility of the entrants. No purchase is required to enter the Campaign and a purchase will not increase chances of winning.

4. How to participate
Eligible entrants can participate in the Campaign by liking the Instagram giveaway post published on December 22nd 2022 3:00 pm on @marimekko’s Instagram feed, answering the competition question mentioned in the post, and tagging three (3) accounts they follow into the post. Entrants must complete both steps mentioned above to be entered into the giveaway.

5. The Prize Draw and prizes
One (1) prize winner will be drawn randomly by Marimekko on Thursday December 29th 2022. from among all eligible entries. Entrants need not be present to win. The odds of winning depend upon the number of entries received. There is no entry fee to enter the Prize Draw. The entries must not be sent in through agents, third parties or on behalf of another person. Such entries are void. Bulk entries are void and cannot be accepted. The winners will be notified personally via Instagram on the day of the Prize Draw.

The winner will be contacted via direct message on Instagram on Thursday 29th December 2022 and with the winner’s approval, also announced in the comment section of the prize draw post published on Thursday December 22nd 2022. The prize winner will be required to confirm acceptance of the prize within three (3) days from the date of the Instagram message. If a prize winner cannot or will not accept the prize, or the winner is not reached with the Instagram message, the original winner will forfeit the prize and a redraw shall be conducted immediately and the new winner will be notified via Instagram on the day of the redraw has been finalized.

6. Prize
One (1) prize winner from the Prize Draw will be awarded with one (1) Urna vase, one (1) Unikko pillowcase, one (1) Unikko duvet cover, two (2) Tiiliskivi mugs and one (1) Keira bag. All taxes related to this Campaign, if any, are the responsibility of the organizer of the prize draw. No substitution or transfer of a prize is permitted except at the sole discretion of Marimekko. No cash alternatives. Marimekko is also responsible for the shipping fees of the prize.

7. Personal data and publicity
The collection and handling of personal data is limited to the extent necessary for the delivery of the prizes of the Campaign and for such purpose the information submitted may be transferred within or between Marimekko and its affiliates and other third parties participating in arranging the Campaign, which may be located within or outside the European Economic Area. Personal data shall not be used for any other purposes. Personal data collected for the before mentioned purposes will be handled in accordance with Organizer´s privacy policy, located at https://www.marimekko.com/eu_en/customer-service.

8. Liability
Applicable to Australia
Nothing in these Official Rules limits, excludes or modifies or purports to limit, exclude or modify the statutory consumer guarantees as provided under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth), as well as any other implied warranties under the Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth) or similar consumer protection laws in the States and Territories of Australia (“Non Excludable Guarantees”). Except for any liability that cannot by law be excluded, including the Non Excludable Guarantees.

Applicable to all territories
Marimekko is not liable for any indirect damages or damages that the organiser could not reasonably have foreseen. Marimekko is not liable for damages caused by third parties or reasons not attributable to the organizer (such as interruption of the Campaign or damages attributable to a failure in network connections/communications). Marimekko accepts no responsibility whatsoever for damage or loss resulting from late, misdirected or incomplete entries, and by taking part in the Campaign the entrant warrants that all information submitted is true, current and complete at the time of submission. It is entrant’s sole responsibility to ensure that entrant’s (contact information) details are accurate. Marimekko accepts no responsibility for any changes which are not properly notified according to the timelines stated in these Official Rules of the Campaign. The prize winner shall relieve Marimekko and all of the companies that participated in planning and implementing the Campaign from all responsibility relating to injury or damage arising from entering into the Campaign or from redeeming and using the prizes.

The promotion is not sponsored, endorsed or administered by, or associated with Instagram. All entrants release Instagram of all liability associated with this promotion.

VIRALLISET SÄÄNNÖT

Katso myös kilpailujen, arvontojen ja some-julkaisujen tietosuojaseloste.

Marimekko järjestää Instagramissa globaalin markkinointiarpajaiskampanjan (jäljempänä ”Kampanja”) torstain 22.12.2022 klo 15:00 ja keskiviikon 28.12.2022 klo 10.00 välisenä aikana (”Kampanja-aika”). Kampanjan aikana järjestetään yksi (1) arvonta torstaina 29.12.2022. Yksi (1) voittaja saa arvonnasta palkinnoksi yhden (1) Urna maljakon, yhden (1) Unikko tyynyliinan, yhden (1) Unikko pussilakanan, kaksi (2) Tiiliskivi mukia ja yhden (1) Keira laukun.

Marimekko varaa oikeuden vaihtaa palkinnon tai sen osan (vaihtoehtoiseen palkintoon tai palkinnon osaan kuitenkin siten, että palkinnon arvo on alkuperäistä palkintoa vastaava tai suurempi) mistä tahansa syystä oman harkintansa mukaan, sisältäen mutta ei rajoittuen olosuhteisiin, jotka eivät ole sen hallittavissa tai jos mikä tahansa palkinnon osa ei ole saatavilla.

KAMPANJAN VIRALLISET SÄÄNNÖT
Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Kampanjaan. Osallistumalla Kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä viralliset säännöt.

1. Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestäjä on Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Suomi (“Marimekko”). Puh. +358 9 758 71.

2. Kampanja-aika
Osallistujat voivat osallistua Kampanjaan Kampanja-aikana, joka alkaa torstaina 22.12.2022 kello 15.00 ja päättyy keskiviikkona 28.12.2022 kello 10.00. Ennen Kampanja-ajan alkamista tai päättymistä vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

3. Kuka voi osallistua
Osallistujan on oltava Kampanjaan osallistuessaan 18 vuotta tai tätä vanhempi. Marimekon tai sen tytäryhtiöiden työntekijät, tai kumppanien tai agenttien työntekijät sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kampanjaan. Marimekko pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä tuotteiden ostamista, ja mahdolliset ostokset eivät lisää voittomahdollisuuksia.

4. Miten osallistua
Osallistumiskelpoiset henkilöt voivat osallistua Kampanjaan tykkäämällä torstaina 22.12.2022 Instagram-tilillä @marimekko julkaistusta arvontapostauksesta, vastaamalla arvontapostauksessa esitettyyn kysymykseen sekä tägäämällä kolme (3) seuraamansa Instagram-tilin postaukseen. Osallistuakseen kilpailuun osallistujan tulee suorittaa kaikki yllä mainituista vaiheet.

5. Arvonnan toteuttaminen ja palkinnot
Marimekko arpoo Kampanjan aikana yhden (1) voittajan arvonnasta osallistumiskelpoisten osallistujien joukosta torstaina 29.12.2022. Voittomahdollisuudet riippuvat Kampanjan osallistujamäärästä. Kampanjassa ei ole osallistumismaksua. Osallistumisia ei tule tehdä agenttien tai kolmansien osapuolien välityksellä eikä toisen henkilön puolesta. Tällaiset osallistumiset katsotaan mitättömiksi. Massaosallistumiset ovat mitättömiä eikä niitä voida hyväksyä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin kautta samana päivänä, kuin arvonta on suoritettu.

Voittajaan ollaan yhteydessä yksityisviestitse Instagramissa torstaina 29.12.2022 ja voittajan luvalla voittaja julkistetaan myös Marimekon virallisen tilin @marimekko torstaina 22.12.2022 julkaistun arvontapostauksen kommenteissa samana päivänä. Voittajan tulee ilmoittaa ja vahvistaa kolmen (3) päivän kuluessa edellä mainitusta Instagram-viestistä ottaako hän palkinnon vastaan vai ei. Jos voittaja ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, tai mikäli voittajaa ei tavoiteta Instagram-viestillä, alkuperäinen voittaja menettää palkinnon ja uudelleenarvonta järjestetään välittömästi ja uudelle voittajalle ilmoitetaan samana päivänä, kuin uudelleenarvonta on suoritettu.

6. Palkinto
Yksi (1) voittaja saa arvonnasta palkinnoksi yhden (1) Urna maljakon, yhden (1) Unikko tyynyliinan, yhden (1) Unikko pussilakanan, kaksi (2) Tiiliskivi mukia ja yhden (1) Keira laukun.

Kaikki verot, jotka liittyvät tähän Kampanjaan, jos sellaisia on, ovat Kampanjan järjestäjän vastuulla. Palkintoa ei voi vaihtaa tai siirtää, ellei Marimekko asiasta toisin päätä. Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseksi. Marimekko vastaa myös palkinnon toimituskuluista.

7. Henkilötietojen käsittely ja julkisuus
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan Kampanjan palkintojen toimittamista varten ja tätä tarkoitusta varten tietoja voidaan siirtää Marimekon tai sen tytäryhtiöiden, kumppaneiden ja agenttien tai muiden Kampanjan toteuttamiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä, jotka voivat olla sijoittautuneina Euroopan talousalueella tai tämän ulkopuolella. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Yllä olevaan tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti, joka löytyy Internet – osoitteesta https://www.marimekko.com/fi_fi/asiakaspalvelu/.

8. Vastuut
Marimekko ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, joita Marimekko ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Marimekko ei vastaa kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista. Marimekko ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla Kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Marimekko ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Marimekolle näissä Kampanjan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Voittajat vapauttavat lain sallimissa rajoissa Marimekon ja muut Kampanjan järjestämiseen osallistuvat tahot vastuusta vahinkoihin liittyen, jotka johtuvat Kampanjaan osallistumisesta tai palkintojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.

Kampanja ei ole Instagramin järjestämä, tukema tai sponsoroima eikä se liity Instagramiin. Kaikki osallistujat vapauttavat Instagramin kaikista Kampanjaan liittyvistä vastuista.