SÄÄNNÖT
In English please check below.

Katso myös kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste

Näitä Sääntöjä sovelletaan Marimekon Instagram sivuilla 12.9.- 16.9.2018 järjestettävään arvontaan, jonka Säännöt osallistuja hyväksyy. Osallistuja vapauttaa Instagramin sekä Habitaren kaikesta vastuusta arvontaan liittyen, Instagram tai Habitare eivät sponsoroi, suosittele, eivätkä hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Instagram tai Habitareen.
 
1. Arvonnan järjestäjä 
Arvonnan järjestäjä on Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Suomi ("Marimekko"). Arvonta järjestetään Marimekon Instagram sivuilla.
 
2. Arvonnan kesto 
Arvonnan osallistumisaika alkaa 12.09.2018 klo 09.00 ja päättyy 16.9.2018 klo 18.00. Arvonta suoritetaan 17.9.2018. Arvonta on käynnissä vain kyseisenä aikana Marimekon Instagram sivuilla.

3. Kuka voi osallistua 
Osallistua voivat osallistua 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Marimekon työntekijät tai sen tytäryhtiöt tai kumppanit tai agentit sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua. Marimekko pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostosten tekemistä, eikä ostaminen lisää voittomahdollisuuksia.

4. Miten osallistua 
Osallistumiskelpoiset osallistujat voivat osallistua arvontaan jakamalla Instagramissa Habitare-messuilla sijaitsevalla Marimekon messuosastolla (6B50) otetun kuvan merkitsemällä kuvan yhteyteen hashtagin #marimekkoathabitare.

5. Arvonnan toteuttaminen
Marimekon asettamat henkilöt arpovat kaikkien osallistumiskelpoisten osallistujien joukosta yhden (1) voittajan 17.9.2018. Voittajalle ilmoitetaan voitosta kommentoimalla heidän ko. arvontaan liittyvään kuvaan Instagramissa. Voittajan tulee ilmoittaa ja vahvistaa kolmen (3) päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta ottaako hän palkinnon vastaan vai ei. Jos voittaja ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, tai mikäli ilmoitus palautuu hyväksymättömänä tai toimittamattomana, palkinto menetetään ja uudelleenarvonta järjestetään välittömästi ja uudelle voittajalle ilmoitetaan samana päivänä, kuin uudelleenarvonta on suoritettu.

6. Palkinto
Viisi (5) metriä omavalintaista kangasta sen hetkisestä Marimekon kangasvalikoimasta. Palkintoja arvotaan yksi (1) kappale. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai Marimekon tuotteiksi, eikä siihen sisälly esim. matkakuluja tms. Palkinnot toimitetaan postitse. Marimekko Oyj vastaa mahdollisen arpajaisveron suorittamisesta.

7. Henkilötietojen käsittely ja materiaalien käyttäminen 
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan arvonnan toteuttamista varten (osallistuminen, palkintojen arvonta, voittajille ilmoittaminen/voittajien nimien julkaiseminen sekä palkintojen toimittaminen voittajille). Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot tuhotaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

8. Vastuut ja sovellettava laki 
Lain sallimissa laajuudessa Marimekko ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Marimekko ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Marimekko ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta tai syistä, joihin järjestäjä ei ole voinut vaikuttaa (kuten arvonnan keskeytyminen). Marimekko ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Marimekko ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Marimekolle näissä arvonnan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Voittajat vapauttavat lain sallimissa rajoissa Marimekon ja muut mahdolliset arvonnan järjestämiseen osallistuvat tahot vastuusta vahinkoihin liittyen, jotka johtuvat arvontaan osallistumisesta tai palkintojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.
Marimekko pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä ilmoittamalla siitä Instagram sivullaan.

Kilpailuun ja sen sääntöihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

TERMS OF THE COMPETITION

Check also the Competitions and prize draws privacy statement.

These rules apply to the competition on Marimekko's Instagram page from 12 September to 16 September 2018. The participants accepts these rules by entering into the competition. The participant releases Instagram and Habitare from any liability in connection with the competition. Instagram and Habitare do not sponsor, recommend or administer the competition in any way, and the prize is unrelated to Instagram or Habitare.

1. The organizer of the competition
The organizer of the competition is Marimekko Corporation, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Finland ("Marimekko"). The competition is held on Marimekko Instagram page, @marimekko.

2. Duration of the competition
The competition will start on 12.09.2018 at 09.00 and end on 16.09.2018 at 18.00. The winners will be chosen / drawn on September 17, 2018. The competition will only take place during the above mentioned time period at Marimekko's Instagram page.

3. Who can participate
Participants must be 18 years of age or older in order to participate. Marimekko's employees or affiliates or partners or agents and their family members may not participate. Marimekko reserves the right to verify the participants' right of attendance. No purchase is required to enter the competition and buying does not increase the chance of winning.

4. How to Participate
Participants will be able to participate in the competition by sharing a picture taken in Marimekko's Habitate stand (6B50) on Instagram and tagging the picture with hashtag #marimekkoathabitare. The Participant is responsible for attaining the consent from all the other persons appearing in the picture for sharing the picture and participating to the competition.

5. Implementation of competition 
Marimekko will raffle one (1) winner from 17.09.2018 among all eligible participants. The winner will be informed of the winning by commenting on the tagged image on Instagram. The winner must inform and confirm within three (3) days of the above announcement whether or not he or she will win the prize. If the winner cannot or does not want to receive the prize, or if the announcement returns unapproved or unpublished, the prize is forfeited and the re-valuation is held immediately and the new winner is announced on the same day as the re-auction has been made.

6. Prize
Five (5) meters of Marimekko fabric from the current collection subject to availability. One (1) prize will be drawn. The prize cannot be exchanged for cash or other Marimekko's products. The prize does not include any costs of the Participants, such as travel costs. The prizes will be delivered by post. Marimekko Corporation will be responsible for the payment of possible taxes related to the prize.

7. Processing of personal data and materials
Personal data will be collected and processed solely for the purposes the competition (participation, prize draws, announcing winners / publishing winner names and awarding prizes to winners). Collected personal information will not be used for direct marketing purposes. More information can be found on the Privacy statement of the competition. The Pictures shared for the purposes of this competition will not be used for any other purposes by Marimekko. Please note however that by sharing pictures on Instagram the user terms of Instagram are applicable.

8. Responsibilities and applicable law
To the extent permitted by law, Marimekko is not responsible for any indirect damages or damages that Marimekko could not reasonably have foreseen. Marimekko is not liable for damages caused by third parties or reasons not attributable to it as the organizer (such as failures or interruptions in data network connections). Marimekko will not be liable for any loss due to incorrect or misleading entries and, by participating in the competition, the participant assures that all information provided in connection with the participation is correct, timely and complete. The participant is solely responsible for ensuring that the information provided by the participant is accurate. Marimekko is not responsible for any changes to such information that have not been notified in writing to Marimekko within the time limits mentioned in these official rules of competition. The winners will release to the extent permitted by the applicable law, Marimekko and any other potential third parties related to the organizing the competition from any liability for damage resulting from the participation in the competition or the receipt or use of prizes. Marimekko reserves the right to change these rules at all times by informing about the change on its' Instagram page.The competition and the rules shall be exclusively be governed by the Finnish Law.
Marimekko reserves the right to change these rules at all times by informing about the change on its' Instagram page.

The competition and the rules shall be exclusively be governed by the Finnish Law.