SÄÄNNÖT
In English please check below.

Katso myös kilpailujen ja arvontojen tietosuojaseloste.

Marimekko järjestää Instagramissa globaalin markkinointiarpajaiskampanjan "Every gift has a story" (jäljempänä "Kampanja") maanantain 29.10.2018 klo 9.00 ja sunnuntain 2.12.2018 klo 23.59 välisenä aikana. Kampanjan aikana järjestetään viikoittainen palkintoarvonta seuraavina päivinä: 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12. Kolme (3) voittajaa jokaisesta arvonnasta voittaa palkinnoksi kuvaamansa Marimekon toivelahjan, jonka ovat postanneet, kuten Kampanjan alla olevissa virallisissa säännöissä on tarkemmin kuvattu.


KAMPANJAN VIRALLISET SÄÄNNÖT

Näitä virallisia sääntöjä sovelletaan Kampanjaan, joka toteutetaan Instagramissa. Osallistumalla Kampanjaan, osallistuja hyväksyy nämä viralliset säännöt.

1. Kampanjan järjestäjä
Kampanjan järjestäjä on Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Suomi ("Marimekko").

2. Kampanjan kesto

Kampanja alkaa maanantaina 29.10.2018 klo 9.00 ja päättyy sunnuntaina 2.12.2018 klo 23.59.

3. Kuka voi osallistua

Osallistujan on oltava Kampanjaan osallistuessaan 18 vuotta tai tätä vanhempi. Marimekon työntekijät, Marimekon tytäryhtiöt tai kumppanit tai agentit sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua Kampanjaan. Marimekko pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuuden. Kampanjaan osallistuminen ei edellytä hyödykkeiden ostamista tai ostotarjouksen tekemistä, ja mahdolliset ostokset eivät lisää voittomahdollisuuksia.

4. Miten osallistua

Osallistumiskelpoiset henkilöt voivat osallistua Kampanjaan postaamalla Instagramissa valokuvan Marimekon toivelahjastaan tunnisteella #mymarimekkogift. Toivelahja voi olla mikä vain Marimekon tuotevalikoimassa (RTW, B&A, Home) viikoilla 44-48 (29.10.-2.12.2018) myynnissä olevista tuotteista. Tuotteisiin voi tutustua Marimekon omissa myymälöissä tai verkkosivuilla www.marimekko.com.

5. Arvonnan toteuttaminen ja palkinto

Marimekko arpoo Kampanjan aikana kolme (3) voittajaa jokaisesta arvonnasta osallistumiskelpoisten osallistujien joukosta viikoittain seuraavina päivinä: 5.11., 12.11., 19.11., 26.11. ja 3.12. Voittomahdollisuudet riippuvat Kampanjan osallistujamäärästä. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti Instagramin kautta samana päivänä, kuin arvonta on suoritettu. Voittajien tulee ilmoittaa ja vahvistaa kolmen (3) päivän kuluessa edellä mainitusta Instagram-ilmoituksesta ottavatko he palkinnon vastaan vai eivät. Jos voittaja ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, tai mikäli ilmoitus palautuu hyväksymättömänä tai toimittamattomana, palkinto menetetään ja uudelleenarvonta järjestetään välittömästi ja uudelle voittajalle ilmoitetaan samana päivänä, kuin uudelleenarvonta on suoritettu.

Palkinto

#mymarimekkogift tunnisteella postatun kuvan Marimekko tuote (mikä vain Marimekon tuotevalikoimassa (RTW, B&A, Home) viikoilla 44-48 (29.10.-2.12.2018) myynnissä olevista tuotteista).

Kaikki palkintoverot, jos sellaisia on, ovat Kampanjan järjestäjän vastuulla. Palkintoa ei voi vaihtaa tai siirtää, ellei Marimekko asiasta toisin päätä. Palkintoa ei voi vaihtaa käteiseksi.


8. Henkilötietojen käsittely ja julkisuus

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan Kampanjan palkintojen toimittamista varten ja tätä tarkoitusta varten tietoja voidaan siirtää Marimekon tai sen tytäryhtiöiden, kumppaneiden ja agenttien tai muiden Kampanjan toteuttamiseen osallistuvien kolmansien osapuolten välillä, jotka voivat olla sijoittautuneina Euroopan talousalueella tai tämän ulkopuolella. Henkilötietoja ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Yllä olevaan tarkoitukseen kerättyjä henkilötietoja käsitellään tietosuojaselosteen mukaisesti, joka löytyy Internet - osoitteesta https://www.marimekko.com/fi_fi/asiakaspalvelu/.

Voittajat kuitenkin antavat suostumuksensa siihen, että heidän postaamansa kuvat voidaan julkaista Marimekon tiedotus- ja markkinointikanavissa maailmanlaajuisesti (kuten sosiaalisessa mediassa). Marimekko voi harkintansa mukaan käyttää tällaisia materiaaleja Marimekon viestintä- ja markkinointikanavissa ilman erillistä korvausta. Kampanjaan osallistuvat vahvistavat, että ovat saaneet suostumuksen julkaista kuvia niissä esiintyviltä henkilöiltä ja, että kuvat eivät loukkaa mitään kolmansien osapuolien immateriaalioikeuksia.

8. Vastuut

Marimekko ei ole vastuussa mistään välittömistä tai kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista tai menetyksistä, joita Marimekko ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Marimekko ei vastaa mistään menetyksistä jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla Kampanjaan osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Marimekko ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Marimekolle näissä Kampanjan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Voittajat vapauttavat lain sallimissa rajoissa Marimekon ja muut Kampanjan järjestämiseen osallistuvat tahot vastuusta vahinkoihin liittyen, jotka johtuvat Kampanjaan osallistumisesta tai palkintojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.
Marimekko pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä ilmoittamalla siitä Instagram sivullaan.

Kilpailuun ja sen sääntöihin sovelletaan yksinomaan Suomen lakia.

TERMS OF THE COMPETITION

Check also the Competitions and prize draws privacy statement.
The global Marimekko Instagram Campaign Prize Draw "Every gift has a story" ("Campaign") runs from Monday 29 October 2018 9:00am till Sunday 2 December 2018 11:59pm.
During the Campaign a weekly Prize Draw will be organized on dates: November 5th, 12th, 19th and 26th and on December 3rd and three (3) prize winners from each Prize Draw will be awarded with the Marimekko product they have photographed and published, as further described in the below Official Rules of the Campaign.

OFFICIAL RULES OF THE CAMPAIGN

These Official Rules govern the Campaign, which takes place in the form of an Instagram campaign. By entering the Campaign, the entrant agrees to be bound by these Official Rules.

1. Organizer of the campaign

The Campaign is organized by Marimekko Corporation, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Finland ("Marimekko"), tel. +358 9 758 71.

2. Duration of the campaign

The Campaign begins on Monday 29 October 2018 at 9:00am and ends on Sunday 2 December 2018 at 11:59pm.

3. Who can participate

Entrants must be 18 years of age or older at the time of entry into the Campaign. Employees of Marimekko or its affiliates or partners or agents and members of their immediate families are not eligible to participate. Marimekko reserves the right to verify all eligibility. No purchase is required to enter the Campaign and apurchase will not increase chances of winning. Entries are void where prohibited.

4. How to participate

Eligible entrants can participate in the Campaign by publishing a photograph of their favourite Marimekko gift in Instagram with identifying tag #mymarimekkogift. The favourite gift can be any product from Marimekko´s product portfolio (RTW, B&A, Home) sold during weeks 44-48 (29 October - 2 December 2018) in the Marimekko´s own stores and in www.marimekko.com.

5. The Prize Draw and prizes

Three (3) prize winners will be drawn randomly by Marimekko weekly during the Campaign on dates: November 5th, 12th, 19th, 26th and on December 3rd from among all eligible entries. Entrants need not be present to win. The odds of winning depend upon the number of entries received. The winners will be notified personally via Instagram on the day of the Prize Draw. The prize winners will be required to confirm acceptance of the prize within three (3) days from the date of the Instagram notification. If a prize winner cannot or will not accept the prize, or prize notification is returned as unclaimed or undeliverable, prize will be forfeited and a redraw shall be conducted immediately and the new winner will be notified via Instagram on the day of the redraw.


Prize

The Marimekko product in the photograph published with identifying tag #marimekkogift (any product from Marimekko´s product portfolio (RTW, B&A, Home) sold during weeks 44-48 (29 October - 2 December 2018) in the Marimekko´s own stores and in www.marimekko.com).


All taxes on prize, if any, are the responsibility of the organizer of the prize draw.No substitution or transfer of a prize is permitted except at the sole discretion of Marimekko. No cash alternatives.

6. Personal data and publicity

The collection and handling of personal data is limited to the extent necessary for the delivery of the prizes of the Campaign and for such purpose the information submitted may be transferred within or between Marimekko and its affiliates and other third parties participating in arranging the Campaign, which may be located within or outside the European Economic Area. Personal data shall not be used for any other purposes. Personal data collected for the before mentioned purposes will be handled in accordance with Organizer´s privacy policy, located at https://www.marimekko.com/eu_en/customer-service-english/. However, the winners of the Campaign agree that their photographs may be published in Marimekko's communications and marketing channels globally (such as social media). Marimekko may at its discretion use the photographs published by the entrants of the Campaign in Marimekko's communications and marketing channels globally without additional compensation to the entrants. The entrant of the Campaign confirms that any persons appearing in the photographs have given their consent to publish the photograph and that no third party IP rights etc. are infringed.

7. Liability

Applicable to Australia
Nothing in these Official Rules limits, excludes or modifies or purpots to limit, exclude or modify the statutory consumer guarantees as provided under the Competition and Consumer Act 2010 (Cth), as well as any other implied warranties under the Australian Securities and Investment Commission Act 2001 (Cth) or similar consumer protection laws in the States and Territories of Australia ("Non Excludable Guarantees"). Except for any liability that cannot by law be excluded, including the Non Excludable Guarantees.

Applicable to all territories

Marimekko is not liable for any indirect damages or damages that the organiser could not reasonably have foreseen. Marimekko is not liable for damages caused by third parties or reasons not attributable to the organizer (such as interruption of the Campaign or damages attributable to a failure in network connections/communications). Marimekko accepts no responsibility whatsoever for damage or loss resulting from late, misdirected or incomplete entries, and by taking part in the Campaign the entrant warrants that all information submitted is true, current and complete at the time of submission. It is entrant's sole responsibility to ensure that entrant's (contact information) details are accurate. Marimekko accepts no responsibility for any changes which are not properly notified according to the timelines stated in these Official Rules of the Campaign.The prize winner shall relieve Marimekko and all of the companies that participated in planning and implementing the Campaign from all responsibility relating to injury or damage arising from entering into the Campaign or from redeeming and using the prizes.
Marimekko reserves the right to change these rules at all times by informing about the change on its' Instagram page.

The competition and the rules shall be exclusively be governed by the Finnish Law.