SÄÄNNÖT

Näitä Sääntöjä sovelletaan Marimekon Facebook sivuilla 26.7.–5.8.2018 järjestettävään arvontaan, jonka Säännöt osallistuja hyväksyy. Osallistuja vapauttaa Facebookin sekä Flow Festivalin kaikesta vastuusta arvontaan liittyen, Facebook tai Flow Festival eivät sponsoroi, suosittele, eivätkä hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä arvonta liity mitenkään Facebookiin tai Flow Festivaliin.

1. Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestäjä on Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Suomi ("Marimekko"). Arvonta järjestetään Marimekon Facebook sivuilla.

2. Arvonnan kesto
Arvonnan osallistumisaika alkaa 26.7.2018 klo 12.00 ja päättyy 5.8.2018 klo 24.00. Arvonta suoritetaan 6.8.2018. Arvonta on käynnissä vain kyseisenä aikana Marimekon Facebook sivuilla.

3. Kuka voi osallistua
Osallistua voivat Suomessa vakituisesti asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt. Marimekon työntekijät tai sen tytäryhtiöt tai kumppanit tai agentit sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua. Marimekko pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostosten tekemistä, eikä ostaminen lisää voittomahdollisuuksia.

4. Miten osallistua
Osallistumiskelpoiset osallistujat voivat osallistua arvontaan kommentoimalla Marimekon Facebook sivuilla ko. arvontaan liittyvän postauksen kuvan alle, arvonnan keston aikana, minkä Marimekon kuvioista haluaisi nähdä Flow Festivalissa.

5. Arvonnan toteuttaminen
Marimekon asettamat henkilöt arpovat kaikkien osallistumiskelpoisten osallistujien joukosta kaksi (2) voittajaa 6.8.2018. Voittajalle ilmoitetaan voitosta kommentoimalla heidän ko. arvontaan liittyvään postaukseensa Marimekon Facebook sivuilla. Voittajan tulee ilmoittaa ja vahvistaa kolmen (3) päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta ottaako hän palkinnon vastaan vai ei. Jos voittaja ei voi tai ei halua ottaa palkintoa vastaan, tai mikäli ilmoitus palautuu hyväksymättömänä tai toimittamattomana, palkinto menetetään ja uudelleenarvonta järjestetään välittömästi ja uudelle voittajalle ilmoitetaan samana päivänä, kuin uudelleenarvonta on suoritettu.

6. Palkinto
Kaksi (2) kolmen (3) päivän lippupakettia kahdelle (2) hengelle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai Marimekon tuotteiksi, eikä siihen sisälly esim. matkakuluja tms. Palkinnot toimitetaan postitse. Marimekko Oyj vastaa mahdollisen arpajaisveron suorittamisesta.

7. Henkilötietojen käsittely ja materiaalien käyttäminen
Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan arvonnan toteuttamista varten (osallistuminen, palkintojen arvonta, voittajille ilmoittaminen/voittajien nimien julkaiseminen sekä palkintojen toimittaminen voittajille). Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Henkilötiedot tuhotaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

8. Vastuut ja sovellettava laki
Lain sallimissa laajuudessa Marimekko ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Marimekko ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Marimekko ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta tai syistä, joihin järjestäjä ei ole voinut vaikuttaa (kuten arvonnan keskeytyminen). Marimekko ei vastaa mistään menetyksistä, jotka johtuvat virheellisistä tai virheellisesti tai vajavaisin tiedoin jätetyistä osallistumisista, ja osallistumalla arvontaan osallistuja vakuuttaa, että kaikki osallistumisen yhteydessä annetut tiedot ovat oikeita, ajantasaisia ja täydellisiä. Osallistujan yksinomaisella vastuulla on varmistaa, että osallistujan antamat tiedot ovat täsmällisiä. Marimekko ei vastaa mistään tällaisiin tietoihin tulleista muutoksista, joista ei ole ilmoitettu kirjallisesti Marimekolle näissä arvonnan virallisissa säännöissä mainittujen aikarajojen puitteissa. Voittajat vapauttavat lain sallimissa rajoissa Marimekon ja muut mahdolliset arvonnan järjestämiseen osallistuvat tahot vastuusta vahinkoihin liittyen, jotka johtuvat arvontaan osallistumisesta tai palkintojen vastaanottamisesta tai käyttämisestä.