Kilpailujen, arvontojen ja some-julkaisujen tietosuojaseloste


Marimekko käsittelee henkilötietojasi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Tietosuojaselosteemme antaa sinulle kattavasti tietoa Marimekko Oyj:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilötietojen käsittelystä (”Marimekko” tai ”Me”). Tietosuojaselosteessa kerrottua voidaan täydentää paikallisesti, sillä esim. rekisteröidyn oikeudet voivat vaihdella sovellettavasta tietosuojalainsäädännöstä ja maasta riippuen. Tietosuojaselosteemme esittää rekisteröidyn oikeudet ja tiedot EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti (”GDPR”). Kansallista pakottavaa lainsäädäntöä noudatetaan, mikäli se sisältää tiukempia rajoituksia verrattuna tähän tietosuojaselosteeseen.

Tietosuojaseloste kilpailut, arvonnat ja sosiaalisen median julkaisut

Päivitetty 8.5.2020


Tämän tietosuojaselosteen tarkoitus on antaa sinulle tietoa siitä, kuinka me käsittelemme henkilötietoja niiden henkilöiden osalta, jotka osallistuvat kilpailuihin, arvontoihin tai julkaisevat sosiaalisen median sisältöjä. Marimekko on sitoutunut suojaamaan henkilötietojasi käyttäessään ja käsitellessään niitä ja ymmärtää lainmukaisen henkilötietojen käsittelyn tärkeyden.


Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn tai tähän tietosuojaselosteeseen liittyen voit olla yhteydessä customerservice@marimekko.com.


1. Rekisterinpitäjä

Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316)


Puusepänkatu 4


00880 Helsinki


2. Yhteystiedot rekisteriasioissa

Marimekko asiakaspalvelu


asiakaspalvelu@marimekko.com


Puh. +358 9 758 7260


3. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kilpailujen ja arvontojen toteuttaminen, palkintojenjako ja voittajille ilmoittaminen sekä sosiaalisen median sisältöjen julkaisu Marimekon sosiaalisen median kanavissa sekä verkkosivuilla. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (kuten henkilön kilpailuun ja arvontaan osallistumiseen tai sosiaalisen median sisällön julkaisemiseen), lakiin täyttäessämme kilpailuihin ja arvontoihin liittyvät velvoitteemme (esim. kirjanpito- tai verotukseen liittyvät lait) tai suostumukseesi. Tietoja voidaan myös käyttää Marimekko konsernin liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, jolloin tietojen käsittelyn perusteena on Marimekon oikeutettu etu.


4. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia kilpailuihin ja arvontoihin osallistuvien sekä sosiaalisen median sisältöjen tuottajien tietoja:

 • Perustiedot: Etunimi, sukunimi
 • Yhteystiedot: postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Kilpailuun tai arvontaan liittyvät tarpeelliset tiedot, kuten osallistumiseen liittyvät tiedot (sis. päivämäärä), valokuvat (erityisesti kilpailuihin ja arvontoihin liittyen)
 • Käyttäjänimi tai muu sosiaalisen median tilin käyttäjätunnus
 • Valokuvat sosiaalisen median sisältöön liittyen.


5. Tietolähteet

Tiedot kerätään suoraan rekisteröidyltä itseltään hänen osallistuessaan kilpailuun, arvontaan tai liittyen sosiaalisen median sisältöjen julkaisuun. Muita tietolähteitä ei käytetä.


6. Tietojen siirrot ja luovutukset sekä siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja voidaan luovuttaa ja siirtää EU:n/ETA:n sisällä, Marimekko konsernissa sekä yhteistyökumppaneille tai palveluntarjoajille myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietojen käyttötarkoituksia varten.

Mikäli tietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, EU komission tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen puuttuessa, Marimekko käyttää EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita tai muita hyväksyttyjä siirtomekanismeja (ml. Privacy Shield) ylläpitääkseen asianmukaisen tietosuojan tason.


Rekisterin tietojen käyttöoikeudet on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa. Tietoja säilytetään vain niin kauan kuin se on tarpeellista kilpailun tai arvonnan voittajien valinnan, voittajille ilmoittamisen ja mahdollisten palkintojen toimittamisen kannalta tai yhteydessä sosiaalisen median sisältöjen uudelleenjulkaisuun. Tiedot hävitetään tämän jälkeen, pl. esim. Instagram, jossa julkaisut (sisältäen kilpailuihin tai arvontoihin osallistumisen) perustuvat hastageihin eli hakusanoihin ja joihin sovelletaan Instagramin tietosuojaehtoja. Lisäksi lakien (kuten kirjanpidon ja verotuksen) edellyttämät tiedot säilytetään sovellettavien lakien mukaisesti.


8. Rekisteröityjen oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on seuraavat oikeudet sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti:

 • Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon oikaisua ja tietojen poistoa
 • Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista
 • Oikeus peruuttaa suostumus
 • Sinulla on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamasi henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus. Suostumuksen peruuttamisella ei ole vaikutusta ennen peruutusta tehtyyn tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Suostumus voidaan peruuttaa milloin tahansa ilmoittamalla siitä customerservice@marimekko.com
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Sinulla on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, ettei tietosuojalainsäädäntöä ole noudatettu henkilötietojesi käsittelyssä. Voit tehdä valituksen siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi tai työpaikkasi on taikka jossa väitetty tietosuojarikkomus on tapahtunut.

Muut oikeudet

Sinulla on oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Voit myös pyytää suostumuksellasi sinulta kerättyjen tietojesi siirtämistä, mikäli tiedot ovat koneellisesti luettavassa ja siirrettävässä muodossa.


9. Kehen voin olla yhteydessä?

Mikäli sinulla on kysymyksiä henkilötietojen käsittelyyn liittyen tai haluat esittää pyynnön yllä mainittuihin oikeuksiin liittyen voit olla yhteydessä customerservice@marimekko.com.


10. Tietosuojaselosteen päivittäminen

Marimekko kehittää jatkuvasti liiketoimintaansa sekä tietosuojatyökaluja ja varaa oikeuden muokata tätä tietosuojaselostetta. Sovellettavan lainsäädännön vaatiessa Marimekko voi ottaa yhteyttä sinuun koskien päivityksiä ja muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia sinuun.