Nyt mekot –20 %! Saadaksesi edun, kirjaudu tai rekisteröidy >>

Siirry sivun sisältöön

Marimekko Kioski -konseptin uutiskirje tietosuojaseloste  

Laadittu 3.2.2020

1. Rekisterinpitäjä
Marimekko Oyj (y-tunnus 0111316)
Puusepänkatu 4
00880 Helsinki

2. Rekisteriasioiden yhteyshenkilö
Marimekon asiakaspalvelu
[email protected]
Puh. 09 758 7260 (pvm/mpm tai ulkomaanpuhelumaksu), joka palvelee arkisin klo 8-18 ja lauantaisin klo 10-16
Verkkosivuston chat-palvelu, joka on auki arkisin klo 8-21 ja lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-18 (lukuun ottamatta pyhäpäiviä)

3. Rekisterin nimi
Marimekko Kioski -konseptin uutiskirjeen vastaanottajien rekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on rekisterinpitäjän Kioski -konseptiin liittyvien uutiskirjeiden sisällön kohdentaminen ja uutiskirjeen lähettäminen. Henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen.

5. Rekisterin tietosisältö ja rekisteröityjen ryhmä
Rekisteri sisältää seuraavia uutiskirjeen lähettämisen ja uutiskirjeen sisällön kohdentamisen kannalta tarpeellisia henkilötietoja:
• sähköpostiosoite
• asuinpaikkakunta

6. Tietolähteet
Rekisteriin tallennettavien tietojen tietolähde on rekisteröity.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot sekä tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Marimekko käyttää ulkopuolisia palvelutarjoajia, jotka käsittelevät henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen ko. palvelun tarjoamiseksi. Henkilötiedot voidaan luovuttaa Marimekko konsernin sisällä tai yhteistyökumppaneille/palveluntarjoajille myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tässä tietosuojaselosteessa mainittuja henkilötietojen käyttötarkoituksia varten. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, varmistamme, että niiden siirtoon sovelletaan asianmukaisia sopimukseen perustuvia toimenpiteitä (esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission vakiosopimuslausekkeita), että siirrolla on asianmukainen laillinen peruste ja että tietojen käsittely ja salassapito täyttää sovellettavien lakien vaatimukset.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet ja tietojen säilytysajat
Rekisterin tiedot säilytetään tietoturvallisesti. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa ja tietojen käyttöä valvotaan. Käsittelemme uutiskirjeen tilaukseen liittyviä henkilötietoja suostumuksen perusteella, sähköpostilistaltamme voi poistua milloin tahansa ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme. Tiedot poistetaan mahdollisimman pian poistopyynnön jälkeen.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus ja oikaisuoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus peruuttaa antamansa henkilötietojen käsittelyä koskeva suostumus.

Muut oikeudet
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

{{ modalHeading }}