Liity ja saat 10 %:n edun

Saat etukoodin sähköpostiisi ja tiedon kampanjoista ensimmäisten joukossa!

Kymmenet tehdasvierailut vuosittain varmistavat tuotteidemme laadun ja vastuullisuuden

 

Toimitusketjumme vastuullisuuden varmistaminen on meille tärkeä asia, sillä ilon tuominen arkipäivään värein ja kuvioin ei saa tapahtua muiden kustannuksella. Vierailemme itse säännöllisesti toimittajakumppaniemme tehtailla, jotta voimme vakuuttua siitä, että toiminta täyttää laatu- ja vastuullisuusvaatimuksemme.

 

Marimekon oma kangaspaino Helsingissä tuottaa vuosittain noin miljoona metriä kankaita eri kuoseilla, minkä lisäksi tuotteitamme valmistavat noin 75 toimittajakumppania noin 100 tehtaassa ympäri maailmaa. Lähes 70 % tuotteista valmistetaan Euroopassa ja loput Aasiassa. Lista merkittävimmistä sopimusvalmistajistamme löytyy verkkosivuiltamme

 

Valitsemme yhteistyökumppanimme huolella. Toimittajien valintaa ohjaa ennalta määritelty prosessi ja vaatimukset, jotka käydään läpi ennen yhteistyöhön ryhtymistä. Läpikäytäviin asioihin sisältyy paitsi sen varmistaminen, että toimittajan osaaminen ja kapasiteetti vastaa tarpeitamme, myös se, että toimittaja pystyy noudattamaan laatu- ja vastuullisuusvaatimuksiamme. Toimittajien huolellinen valinta on tärkeää siksikin, että pyrimme valitsemaan kumppaneita, joiden kanssa yhteistyötä voidaan kehittää ja suunnitella pitkäjänteisesti. Toimittajasuhteemme ovat keskimäärin noin kymmenen vuoden pituisia ja osan toimittajistamme kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo yli 20 vuotta.

 

Industry winnerIndustry winner

Periaatteenamme on, että tiedämme aina missä ja minkälaisissa olosuhteissa tuotteemme valmistetaan. Marimekon edustajat vierailevat toimittajakumppaneiden tehtaissa säännöllisesti ja lisäksi riskimaissa sijaitsevissa tehtaissa suoritetaan tehdasauditointeja ulkopuolisten asiantuntijoiden toimesta. 

 

Vuoden 2019 aikana marimekkolaiset tekivät yhteensä yli 40 tehdasvierailua tuote- tai materiaalitoimittajilla Suomessa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa, Espanjassa, Portugalissa, Intiassa, Kiinassa ja Thaimaassa. Vierailujen aikana käydään läpi muun muassa sopimusasioita, tuotekehitykseen ja laatuun liittyviä asioita, kartoitetaan vastuullisten toimintatapojen toteutumista ja niihin liittyviä mahdollisia haasteita sekä seurataan edistymistä aiemmin sovittujen kehityskohteiden osalta. Ensisijaisesti toimittajan tulee aina korjata mahdolliset puutteet tai niihin johtaneet syyt, mutta vaatimustemme johdonmukainen noudattamatta jättäminen on peruste yhteistyön päättämiselle. Marimekko on viime vuosina purkanut muutamia sopimuksia esimerkiksi laatua, tiedonsaantia tai yhteistyön ehtoja koskevien puutteiden vuoksi. 

 

Olennainen osa vierailuja on tutustuminen tuotantotiloihin. Vierailut pyritään aina ajoittamaan ajankohtiin, jolloin tuotantolinjalla on valmistumassa Marimekon tuotteita, jotta eri työvaiheet ja työskentelyolosuhteet nähdään konkreettisesti. Tutustumiskierroksen aikana kiinnitämme huomiota esimerkiksi työskentely-ympäristön ja -tapojen turvallisuuteen, työvälineiden kuntoon sekä työskentelytilan lämpötilaan, siisteyteen ja valaistukseen, ja voimme havainnoida sitä, miten tehdastarkastuksissa havaitut mahdolliset puutteet on korjattu. Vierailut tarjoavat mahdollisuuden kuulla toimittajan toiminnasta laajemminkin, vaikkapa miten he toimivat osana paikallisyhteisöä. Esimerkiksi Marimekon huivitoimittaja Intiassa tukee perhesäätiönsä (Shingora Family Foundation) kautta paikallisten tyttöjen koulutusta.