Tiina Alahuhta-Kasko astuu päiväksi sivuun – Marimekko on mukana Girls Takeover -tempauksessa 

Marimekko on mukana Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa, jossa tytöt astuvat poliittisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisten johtajien saappaisiin YK:n kansainvälisenä tyttöjen päivänä 11. lokakuuta.

Marimekko on mukana Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksessa

Marimekon toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko astuu päiväksi sivuun, kun 16-vuotias Unna Luoma ottaa haltuunsa Marimekon johtajan paikan. Planin kansainvälinen kampanja pyrkii ehkäisemään tyttöjen kokemaa syrjintää ja korostamaan heidän potentiaaliaan työelämässä.

Tänä vuonna tempauksella halutaan nostaa esiin erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksia kehittyvien maiden tyttöihin. Vallattaviksi tahoiksi on valikoitunut yrityksiä ja organisaatioita, joiden toimilla on vaikutusta ilmastonmuutoksen hillintään.

Ilmastonmuutoksen seurauksista kärsivät erityisesti maailman köyhimmissä maissa elävät tytöt. Ilmastonmuutos heikentää tyttöjen ravitsemusta, vedensaantia ja hygieniaa, lisää koulun keskeyttämistä ja lapsiavioliittoja sekä altistaa tytöt enenevissä määrin hyväksikäytölle.

Kehittyvien maiden tytöt ovat kuitenkin myös merkittävä osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Kun he saavat mahdollisuuden kouluttautua ja osallistua päätöksentekoon, heidän kykynsä ja taitonsa saadaan osaksi ilmastokriisin ratkaisua. Kun tytöt pääsevät mukaan päättämään, tulevaisuus on parempi kaikille. 

Girls Takeover -tempauksen tarkoituksena on, että päivään osallistuvat tytöt pääsevät aidosti ja merkityksellisesti vaikuttamaan päivän aikana tehtäviin päätöksiin. Marimekolla Unna Luoma pääsee keskustelemaan suunnittelusta vastaavan designtiimin kanssa ja osallistuu johtoryhmän kokoukseen, jossa hän pitää oman puheenvuoron.

Marimekko haluaa olla edelläkävijä tekstiilialan positiivisessa muutoksessa. Olemme sitoutuneet jatkuvasti lisäämään vastuullisen puuvillan ja muiden vastuullisempien materiaalien osuutta tuotteissamme sekä tukemaan uusien, vastuullisempien materiaalien tuotekehitystä mahdollistamalla erilaisia kokeiluja kangaspainossamme Helsingissä.

Symbolimme tasa-arvolle on Tasaraita. Vuonna 2019 lahjoitamme jokaisesta ostetusta normaalihintaisesta Tasaraita-paidasta yhden euron Planille. Lahjoitusten avulla Plan edistää lasten oikeuksia ja tyttöjen tasa-arvoa.