Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen

Marimekko vastuullisuusMarimekko vastuullisuus

Marimekon designfilosofia ja toiminta ovat lähes 70 vuoden ajan perustuneet pitkäikäisyyteen – tarjoamme asiakkaillemme ajattomia, käytännöllisiä ja kestäviä tuotteita, jotka tuovat iloa vuosien ajan.


Haluamme olla eturintamassa kehittämässä jatkuvasti vastuullisempia tuotteita ja toimintatapoja ja siksi olemme nostaneet vastuullisuustavoitteemme sekä omien toimintojemme että koko arvoketjumme osalta uudelle, entistä selvästi kunnianhimoisemmalle tasolle.

Nämä kolme pääperiaatetta ohjaavat meitä matkallamme kohti parempaa huomista:

Ajaton design tuo iloa sukupolvesta toiseen

Tavoitteemme on, että Marimekko-tuotteita ei haluta koskaan heittää pois, vaan ne annetaan eteenpäin seuraaville käyttäjille ja lopulta kierrätetään uusiksi materiaaleiksi ja tuotteiksi. Emme tee kertakäyttömuotia – keskitymme ajattomaan ja kestävään designiin, joka tuo iloa sukupolvesta toiseen.

Kohti positiivista muutosta oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon avulla

Haluamme edistää oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Päämääränämme on rakentaa koko arvoketjumme tämän periaatteen mukaan – tähtäämme lopulta täyteen läpinäkyvyyteen aina raaka-aineista lähtien. Tekemällä aktiivisesti yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa voimme edesauttaa vastuullisten toimintatapojen yleistymistä.

Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä

Emme halua jättää jälkeemme taakkaa tuleville sukupolville. Uskomme, että tulevaisuudessa ajattomat ja kestävät tuotteet tehdään tasapainossa ympäristön kanssa kiertotalouden periaatteita noudattaen. Edistämme jatkuvasti teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioita yhdessä kumppaneidemme kanssa viedäksemme teollisuudenalaamme eteenpäin ja saavuttaaksemme tavoitteemme.

Olemme käynnistäneet useita hankkeita päästöjen vähentämiseksi merkittävästi koko arvoketjussamme – tarkoituksenamme on linjata päästötavoitteemme vastaamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteita.

Sitoudumme vähentämään tekstiilimateriaaliemme ympäristöjalanjälkeä 30 prosenttia (Higg Material Sustainability Indexillä laskettuna) vuoteen 2025 mennessä käyttämällä entistä vastuullisempia materiaaleja. Pienennämme täysin uusien materiaalien avulla jalanjälkeämme edelleen vuoteen 2030 mennessä. Jatkuvan kehitystyön ja hiilidioksidipäästöjen kompensoinnin ansiosta omat toimintomme ovat hiilineutraaleja jo vuonna 2020.

Tavoitteenamme on lisäksi

– vähentää omien toimintojemme päästöjä 40 prosenttia vuoteen 2025 mennessä

– vähentää logistiikan päästöjä 50 prosenttia kuljetettua kiloa kohden vuoteen 2025 mennessä

– vähentää tekstiilimateriaalien tuotannosta aiheutuvaa veden käyttöä 50 prosenttia materiaalikiloa kohden vuoteen 2025 mennessä.

Voit seurata kehitystämme Instagramissamme sekä osoitteessa company.marimekko.com.

Designista

Marimekon tarina juontaa juurensa Armi Ratian ajatuksesta hankkia nuorilta lahjakkailta taiteilijoilta uudenlaisia, rohkeita kuviota miehensä Viljo Ratian omistamalle kangaspainolle. Kuvioita on nyt kertynyt yli 3 500, ja uusia tekijöitä liittyy luovaan yhteisöömme vuosittain. Meille on erityisen tärkeää, että kuviosuunnittelijamme saavat vapaasti käyttää koko luovuuttaan.

Vastuullisuus lähtee suunnittelusta. Uskomme, että asiakkaillemme pitkään iloa tuova ajaton tuote on myös vastuullinen valinta.

Jokainen Marimekko-kuvio on suunnittelijan ja kangaspainomme yhteistyön tulosta. Tiivis yhteistyö tarjoaa suunnittelijoille mahdollisuuden toteuttaa luovaa näkemystään, mutta auttaa myös löytämään ratkaisut, joissa laadukkaat materiaalit ja tehokkaat sekä asianmukaiset tuotantomenetelmät yhdistyvät parhaalla mahdollisella tavalla.

‘‘Kuvioita on nyt kertynyt
yli 3 500.’’

Tuotteiden elinkaaresta

Marimekko ei ole koskaan tehnyt kertakäyttömuotia – ajaton design, laadukkaat materiaalit ja osaavat tekijät muodostavat yhdessä suunnittelu- ja vastuullisuusfilosofiamme ytimen.

Kaikki sesonkimallistoista varastoon jääneet tuotteet myydään outlet-myymälöissämme tai henkilökunnan myyntitapahtumissa. Marimekko-tuotteet ovat myös erittäin suosittuja second-hand-markkinoilla. Edistääksemme tuotteidemme kierrättämistä olemme vuodesta 2015 tehneet yhteistyötä käytettyjen vaatteiden ja asusteiden myyntiin erikoistuneen Vestis-verkkokaupan kanssa.

Kannustamme asiakkaitamme harkitsemaan ostoksiaan ja valitsemaan tuotteita, joiden käyttöikä on mahdollisimman pitkä. Toiveemme on, että jokainen Marimekko-tuote ilahduttaa elinkaarensa mittaan useita käyttäjiä.

‘‘Kaikki sesonkimallistoista varastoon jääneet tuotteet myydään outlet-myymälöissämme tai henkilökunnan myyntitapahtumissa.’’

Materiaalivalinnoista

Valitsemme tuotteidemme materiaalit laadun ja kestävyyden perusteella ja suosimme luonnonkuituja, kuten puuvillaa, villaa ja silkkiä. Kaikilla materiaaleilla on kuitenkin hyvät ja huonot puolensa, ja olemmekin sitoutuneet kasvattamaan vastuullisesti tuotettujen materiaalien osuutta tuotteissamme.

‘‘Vuonna 2019 BCI-puuvillan osuus kaikesta käyttämästämme puuvillasta oli 88 %.’’

Olemme vuodesta 2013 olleet mukana kansainvälisessä puuvillan vastuullista viljelyä edistävässä Better Cotton Initiative (BCI) -aloitteessa. Vuonna 2019 BCI-puuvillan osuus kaikesta käyttämästämme puuvillasta oli 88 %.  

Tarjoamme asiakkaillemme tietoa ja ohjeita tuotteidemme hoidosta. Voit tutustua hoito-oppaaseemme täällä.

Olemme jo vuosien ajan tukeneet uusien vastuullisten materiaalien tutkimusta ja osallistuneet käynnissä oleviin kehittämishankkeisiin.

Teemme tiivistä yhteistyötä suomalaisen kuituteknologiayhtiön Spinnovan kanssa uusien puupohjaisten tekstiilien kehittämiseksi ja kaupallistamiseksi. Spinnova-kuidusta tehdystä kankaasta on jo valmistettu ensimmäiset demovaatteet – Marimekon mukanaolo hankkeessa auttaa osaltaan varmistamaan, että lopputuotteet täyttävät alan laatu- ja vastuullisuusvaatimukset.

Vuodesta 2013 olemme olleet mukana Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa, jossa kehitetään Ioncell™-liuotinmenetelmällä valmistettavaa koivuselluloosakuitua. Testasimme Ioncell™-kuidusta tehdyn kankaan soveltumista painamiseen ensimmäisen kerran vuonna 2016. Syksyllä 2019 paino- ja kangastestejä laajennettiin yliopistojen kehitettyä edelleen kuidun valmistuksessa käytettävää täysin kierrätettävää liuotinta.

Tuotannosta

Omassa kangaspainossamme Helsingin Herttoniemessä syntyy noin miljoona metriä kangasta vuodessa biokaasun ja uusiutuvan sähkön voimalla. Paino on Marimekon sydän, jonka ympärille kaikki muu toimintamme, pääkonttoria myöten, rakentuu. Suurin osa Herttoniemessä painetuista kankaista on sertifioitu STANDARD 100 by OEKOTEX® -kriteeristön mukaisesti.

Marimekon paino on ainoita teollisen mittakaavan kangaspainoja Pohjoismaissa. Se on paitsi tehdas myös luovaa yhteisöämme palveleva ideahautomo. Olemme sitoutuneet pitämään kankaanpainannan osaamisen elävänä täällä omalla maailmankolkallamme.

‘‘Omassa kangaspainossamme syntyy noin miljoona metriä kangasta vuodessa biokaasun ja uusiutuvan sähkön voimalla.’’

Toimitusketjusta

Vaadimme vastuullisuutta paitsi itseltämme myös kaikilta tavarantoimittajiltamme edellyttämällä ihmisoikeuksien kunnioittamista, turvallisia ja oikeudenmukaisia työkäytäntöjä, ympäristöstä huolehtimista ja tiukkojen kemikaalirajoitusten noudattamista.

Pidämme periaatteenamme, että tiedämme, millaisissa oloissa tuotteemme valmistetaan. Toimittajaverkostoomme kuuluu noin 75 sopimusvalmistajaa ja 100 tehdasta eri puolilla maailmaa. Lähes 70 % tuotteistamme tehdään Euroopassa ja loput Aasiassa. Olemme julkaisseet luettelon merkittävimmistä valmistuskumppaneistamme täällä.

Valitsemme valmistuskumppanimme huolella. Valintojamme ohjaavat ennalta määritellyt menettelytavat ja vaatimukset, jotka käymme läpi yksityiskohtaisesti ennen yhteistyöhön ryhtymistä. Pyrimme valitsemaan kumppaneita, joiden kanssa voimme suunnitella ja kehittää yhteistyötä pitkäjänteisesti. Toimittajasuhteemme ovat keskimäärin noin 10 vuoden pituisia. Joidenkin kumppaneiden kanssa olemme tehneet yhteistyötä jo yli 20 vuoden ajan.

‘‘Lähes 70 % tuotteistamme tehdään Euroopassa ja loput Aasiassa.’’

‘‘98 % hankinnoistamme EU:n ulkopuolelta oli amfori BSCI:n tai muiden sosiaalisen vastuun auditointien piirissä.’’

Toimittajamme ovat sitoutuneet vastuullisuusvaatimuksiimme, jotka sisältyvät laatimiimme toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct). Valvomme niiden noudattamista marimekkolaisten tekemien tehdasvierailujen sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden suorittamien auditointien avulla. Vuonna 2019 marimekkolaiset tekivät yhteensä yli 40 vierailua tuote- tai materiaalitoimittajiemme tehtaisiin Suomessa, Virossa, Liettuassa, Unkarissa, Espanjassa, Portugalissa, Intiassa, Kiinassa ja Thaimaassa ja 98 % hankinnoistamme EU:n ulkopuolelta oli amfori BSCI:n tai muiden sosiaalisen vastuun auditointien piirissä.

Pyrimme jatkuvasti pienentämään ympäristövaikutuksia toimitusketjussamme muun muassa materiaaleihin ja logistiikkaan liittyvien valintojen avulla sekä käymällä keskustelua toimittajiemme kanssa.

Logistiikasta

Kompensoimme Suomen myymälä- ja verkkokauppatoimitusten päästöt, sekä verkkokauppatoimitusten päästöt Euroopassa.

Optimoimme kuljetuksia pyrkiessämme käyttämään vähäpäästöisempiä kuljetusmuotoja. Valitsemme esimerkiksi meri- tai raidekuljetuksen lentorahdin sijaan aina kun se on mahdollista.

Tuotteitamme valmistetaan noin 100 tehtaassa eri puolilla maailmaa. Marimekko-myymälöitä on 15 maassa yhteensä noin 150, ja verkkokauppa palvelee asiakkaitamme 32 maassa.

‘‘Marimekko-myymälöitä on 15 maassa yhteensä noin 150, ja verkkokauppa palvelee asiakkaitamme 32 maassa.’’

Hallinnoinnista

Marimekon määrittämä hallintomalli ei-taloudellisten asioiden kehittämistä ja hallinnointia varten:

1. Hallitus hyväksyy vastuullisuusstrategian ja siihen sisältyvät tärkeimmät tavoitteet sekä vuosittaiset vastuullisuuskatsaukset.

2. Johtoryhmä määrittää tavoitteet ja seuraa edistymistä puolivuosittain. Ei-taloudellisiin asioihin liittyviä riskejä käsitellään osana konsernin yhteistä riskienhallintaa ja ne esitetään hallituksen toimintakertomuksessa.

3. Kukin liiketoimintayksikkö ja toiminto huolehtii omiin vastuualueihinsa liittyvistä toimista yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.

4. Vastuullisuuspäällikkö tukee ja koordinoi vastuullisuustyötä.

Liity ja saat 10 %:n edun

Saat etukoodin sähköpostiisi ja tiedon kampanjoista ensimmäisten joukossa!