Vastuullinen toimitusketju


Maailmanlaajuisen kumppaniverkostomme vuoksi vastuullisuus ulottuu myös oman toimintamme ulkopuolelle. Noin 70 prosenttia tuotteistamme valmistetaan Euroopassa ja loput Aasiassa. Tuotteitamme valmistaa yhteensä noin 70 sopimusvalmistajaa.

Valmistuspaikasta riippumatta kiinnitämme aina erityistä huomiota tuotanto-olosuhteisiin. Olemme jäsen kansainvälisessä Business Social Compliance Initiative (BSCI) -organisaatiossa, jonka tavoitteena on edistää työolojen valvontaa ja kehittämistä globaaleissa toimitusketjuissa.

Lue lisää BSCI:n toiminnasta heidän verkkosivuiltaan.

Haluamme olla toimitusketjumme osalta mahdollisimman läpinäkyvä ja pyrimme pitkäaikaisiin kumppanuuksiin valmistajiemme kanssa. Olemme myös julkaisseet listan merkittävistä valmistuskumppaneistamme. Listaa päivitetään vuosittain.

Katso lista Marimekon merkittävistä sopimusvalmistajista (päivitetty kesäkuussa 2017).

           

Kuinka valitsemme kumppanimme?

Arvostamme pitkäaikaisia kumppanuuksia, ja osa kumppanuuksistamme on kestänyt jo vuosikymmeniä.

Hankintaamme ohjaavat laatu ja osaaminen. Ostajillamme on käytössään vastuullisuusnäkökohtien arvioimista koskeva ohjeistus, jota he noudattavat valitessaan uusia kumppaneita. Myös ostosopimuksemme sitovat toimittajamme noudattamaan kansainvälisen työjärjestö ILO:n sopimuksia sekä BSCI:n ohjeistuksia ja periaatteita (Code of Conduct).

Lue lisää BSCI:n periaatteista.

Kuinka valvomme kumppaneitamme?

Seuraamme ILO:n sopimusten ja BSCI:n periaatteiden noudattamista vierailemalla itse toimittajiemme tehtailla sekä Euroopan ulkopuolella myös riippumattomien tehdastarkastuksiin erikoistuneiden tarkastajien tekemien auditointien avulla. Myös ulkopuoliset asiantuntijat tekevät tehdasseurantaa ennen varsinaisia auditointeja tai niiden välissä.

Mielestämme avoin vuorovaikutus valmistuskumppaneidemme kanssa on erittäin tärkeää vastuullisen toiminnan varmistamiseksi. Ostajamme ovat lähes päivittäin yhteydessä valmistajiimme, joten mahdolliset ongelmat saadaan selvitettyä mahdollisimman nopeasti.

Lue lisää auditoinneista vuoden 2016 vastuullisuuskatsauksestamme.

Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Olemme sitoutuneet kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikessa toiminnassamme. Lähestymistapamme ihmisoikeuksiin perustuu YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin periaatteisiin. Niiden mukaan valtioilla on velvollisuus suojella ihmisoikeuksia, mutta myös yrityksillä on velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia ja välttää ihmisoikeusloukkauksia kaikessa toiminnassaan.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy Marimekon tavarantoimittajien toimintaohjeisiin (Supplier Code of Conduct), jotka sisältävät periaatteet esimerkiksi lapsi- ja pakkotyövoimaa vastaan sekä työntekijöiden järjestäytymisoikeuden ja tasa-arvoisen kohtelun puolesta. Valvomme ihmisoikeuksien toteutumista hankintaketjussa sekä itse tekemiemme että kolmannen osapuolen toteuttamien BSCI-auditointien avulla.

Arvioimme ihmisoikeusriskejä arvoketjussamme muun muassa hankittavan tuotteen tai materiaalin, alkuperämaan ja tuotantoprosessin osalta. Ihmisoikeusrikkomuksia koskevat riskit kohdistuvat ensisijaisesti epäsuoriin tavarantoimittajiin ja suurimman riskin maihin.