Nyt sesongin muotia –30 %! Lisäksi uusi Mari-lehti yli 50 €:n tilauksiin. Ostoksille >>

Siirry sivun sisältöön

VIRALLISET SÄÄNNÖT - Valitse suosikkisi Pariisissa esitellystä Marimekon kevät/kesä 2017 - mallistosta ja voita lahjakortti Marimekko-myymälään

Näitä Virallisia Sääntöjä sovelletaan marimekko.com-verkkopalvelussa Suomessa järjestettävään Marimekko Oyj:n kilpailuun, jonka Viralliset Säännöt osallistuja hyväksyy.

1. Kilpailun järjestäjä

Kilpailun järjestäjä on Marimekko Oyj, Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki, Suomi ("Marimekko").

2. Kilpailun kesto

Kilpailun osallistumisaika alkaa 3.10.2016 ja päättyy 16.10.2016. Arvonta on käynnissä vain Marimekko.com-verkkokaupassa Suomessa, ei fyysisissä Marimekko-myymälöissä, Marimekon outlet- myymälöissä tai sosiaalisenmedian kanavissa.

3. Kuka voi osallistua

Osallistujan on oltava Kilpailuun osallistuessaan Suomessa asuva 18 vuotta tai tätä vanhempi. Marimekon työntekijät tai sen tytäryhtiöt tai kumppanit tai agentit sekä heidän perheenjäsenensä eivät voi osallistua. Marimekko pidättää oikeuden todentaa osallistujien osallistumiskelpoisuus. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostosten tekemistä, ja ostaminen ei lisää voittomahdollisuuksia.

4. Miten osallistua

Osallistumiskelpoiset osallistujat voivat osallistua arvontaan marimekko.com-sivulla olevan sähköisen lomakkeen kautta täyttämällä lomakkeelle nimi- ja yhteystiedot osallistumisaikana.

5. Kilpailun toteuttaminen ja palkinto

Marimekon asettama henkilö + valvoja tulee arpomaan kaikkien osallistujien kesken 1 voittajan 17.10.2016.Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sähköpostitse kahden (2) päivän kuluessa arvonnan suorittamisesta. Ilmoituksessa Marimekko kysyy osallistujan tarkempia tietoja ja vahvistusta ottaako hän palkinnon vastaan vai ei yhden (1) päivän kuluessa edellä mainitusta ilmoituksesta. Jos osallistuja ei vastaa yhteydenottoihin, Marimekko arpoo uuden voittajan 5 päivän kuluttua.

6. Palkinto

250 euron lahjakortti Marimekko-myymälään Suomessa.Lahjakortti lähetetään voittajalle postitse. Kilpailija vastaa mahdollisista voittoon liittyvistä veroista, ja Marimekko varaa oikeuden tarvittaessa pidättää palkinnosta johtuvia veroja. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai Marimekon tuotteiksi.

7. Henkilötietojen käsittely ja materiaalien käyttäminen

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään yksinomaan arvonnan toteuttamista varten. Kerättyjä henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointitarkoituksiin. Arvontalomakkeet tuhotaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

8. Vastuut ja sovellettava laki

Lain sallimissa laajuudessa Marimekko ei ole vastuussa mistään välillisistä vahingoista tai vahingoista, joita Marimekko ei ole voinut kohtuudella huomioida etukäteen. Marimekko ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat seurausta kolmannen osapuolen toiminnasta tai syistä, joihin järjestäjä ei ole voinut vaikuttaa (kuten arvonnan keskeytyminen).


TIETOSUOJASELOSTE – yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 § 

Laatimispvm:  3.10.2016

1. Rekisterinpitäjä:
Elisa Oinonen
Marimekko Oyj (0111316-2)
Yhteystiedot:
Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki
Puh.(09)758 71


2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö:

Elisa Oinonen
Yhteystiedot:
Puusepänkatu 4, 00880 Helsinki
Puh. (09)758 71
email: [email protected]

3. Rekisterin nimi:
Äänestä suosikkisi kevät/kesä 2017 -mallistosta ja voita Marimekon lahjakortti.


4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus:
Rekisteriin kerätään tiedot Marimekon verkkosivuilla olevan sähköisen lomakkeen kautta. Rekisterin käyttötarkoituksena on suorittaa arvonta, jonka palkintona on lahjakortti Marimekon myymälään.
Henkilöiden Marimekko Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yllä mainitun äänestyksen ja arvonnan yhteydessä.
Yhtiö ei luovuta annettuja tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.


5. Rekisterin tietosisältö:
Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite.


6. Säännönmukaiset tietolähteet:
Osallistuessaan äänestykseen ja arvontaan henkilö syöttää itse tietoja itsestään internetin kautta.


7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Tietoja ei luovuteta.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet:
ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)

Rekisterin teknisestä ylläpidosta vastaa ZEF Oy. Tietoliikenneyhteys käyttäjän selaimelta Marimekko Oyjn palvelimelle on SSL-salattu. Vain määrätyillä henkilöillä on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään. 


9. Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen:
Tämä tietosuoja- ja rekisteriseloste on nähtävillä osoitteessa marimekko.com.

Henkilöllä on oikeus saada tietää rekisteriin tallennetut sekä tallentamattomat häntä koskevat tiedot. Rekisterinpitäjän tulee samalla ilmoittaa rekisteröidylle  rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. 

Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö rekisterinpitäjän rekisteristä vastaavalle henkilölle omakätisesti allekirjoitetulla tai sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla. 

Tarkastuspyynnöt osoitetaan: Elisa Oinoselle, ks. yhteystiedot yllä.


10. Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen:
Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. 

Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa henkilön yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan. 

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Henkilö voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa. 

Tiedon korjaamispyynnöt osoitetaan: Elisa Oinoselle, ks. yhteystiedot yllä.


11. Muut mahdolliset oikeudet:
Eräissä tapauksissa rekisteröidyllä on oikeus kieltää itseään koskevien henkilötietojen käsittely. Esim. HetiL:n 30 §:n mukaan "rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten". Lisäksi HetiL 25 §:ssä säädetään "informoinnista tietojen käsittelystä tietyissä tapauksissa" ja myös joissain erityislaeissa voi olla mm. kielto-oikeutta tai tiedonsaantioikeutta koskevia säännöksiä. (esim. laki sosiaalihuollon asiakkaan 

asemasta ja oikeuksista [812/2000] 12 ja 13 §, sekä laki potilaan asemasta ja oikeuksista [785/1992] 9 §).

Kielto osoitetaan: Elisa Oinoselle, ks. yhteystiedot yllä.
{{ modalHeading }}