Spaljé tray 15x32 cm white, dark grey

285.00NOK
1