80% Marimekon suorista toimittajista käyttää uusiutuvia energialähteitä

Vuoden 2019 aikana tekemämme selvitys osoitti, että  82  prosenttia suorista toimittajistamme käyttää uusiutuvia energianlähteitä ja noin joka seitsemäs (16 %) käyttää toiminnassaan ainoastaan uusiutuvaa energiaa. 

Merkittävä osa tuotteidemme elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy toimitusketjussamme tuotteiden ja niihin käytettävien materiaalien valmistuksessa, ja siksi olemme käynnistäneet päästöjen tarkemman kartoittamisen toimitusketjussamme aloittaen suorista toimittajakumppaneistamme. 

 82% Marimekon suorista toimittajista käyttää uusiutuvia energianlähteitä

Noin 80 % käyttää pelkästään tai osittain uusiutuvaa energiaa. Kaksi kolmasosaa toimittajakumppaneistamme (66 %) käyttää fossiilisista lähteistä saatavaa energiaa ja uusiutuvia energianlähteitä rinnakkain. Pelkästään fossiilisista lähteistä saatavaa energiaa käyttää yhteensä vajaa viidennes (18%) toimittajistamme. Noin neljänneksellä (23 %) niistä Marimekon toimittajista, jotka eivät vielä käytä uusiutuvaa energiaa ainoana energianlähteenään, on aikeissa lisätä uusiutuvan energian käyttöä tulevaisuudessa. 

Valitsemme toimittajamme huolellisesti ottamalla huomioon sekä sosiaalisen että ympäristövastuullisuuden. Keräämme tietoa toimittajiemme vastuullisuudesta osana valintaprosessia sekä jatkuvassa dialogissa toimittajien kanssa, esimerkiksi osana tehdasvierailuja ja toimittajien arviointia.   Lähes kaikki Marimekon toimittajat niin Euroopassa (95 %) kuin Euroopan ulkopuolellakin (97 %) ovat asettaneet tavoitteita energiankäytön tai päästöjen vähentämiseksi ja/tai ovat toteuttaneet useita muita ilmastonmuutosta hillitseviä toimenpiteitä.

Nyt työmme jatkuu – seuraamme jatkossa tavoitteiden ja toimenpiteiden edistymistä osana toimittajayhteistyötämme. 

Marimekon tuotteita valmistaa globaali, noin 75 toimittajakumppanista ja heidän 100 tehtaasta koostuva verkosto. Lähes 70 % tuotteistamme valmistetaan Euroopassa.