Marimekon uunikintaat ja pannulaput on tarkoitettu suojaamaan henkilöä kuumilta astioilta. Noudatathan näitä ohjeita tarkkaan käyttäessäsi uunikintaita.  

Varotoimet 


Vältäthän käyttämästä tuotetta kosteana, sillä silloin sen lämmöneristävyys heikkenee. Vältä myös uunin vastuksia sekä avotulta. Maksimi kosketuslämpötila tuotteelle on 250 celsiusastetta. 

Marimekon Unikko -uunikinnas

Tarkastukset 


Tuotteet on tyyppitarkastettu EN407:2020 standardin mukaisesti. SGS FIMKO Oy, Takomotie 8, 00380 Helsinki, ilmoitettu laitos 0598, on tyyppitarkastanut nämä henkilösuojaimet suojainasetuksen (EU) 2016/425 mukaisesti. Tuotteiden vaatimuksenmukaisuusvakuutukset löydät alta.

Reshaping 
A cotton product may shrink in the first wash. After washing, reshape the item into its original size. Cotton is best ironed when slightly damp.